Email: hoangquan.module@gmail.com

Hotline: 0909721098

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ III
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ III

Dự án: Chủ trì thiết kế kết cấu, giám sát tác giả công trình Trường Đại học Văn Lang cơ sở III. Địa điểm: Gò Vấp - TPHCM. Chủ đầu tư: Trường Đại học Văn Lang. Quy mô: 49.343m2. Năm thực hiện: 2017

PHONE
SMS
MAP